Disclaimer

I. DOEL VAN DE SITE

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en producten van Enzafruit New Zealand (Continent) N.V.

II. INHOUD EN BESCHIKBAARHEID

Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbrekingen zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. contacteren. Indien deze u niet bekend is kan u zich wenden tot de beheerder van de site. In dat laatste geval zal de beheerder u naar het juiste contactadres verwijzen.

De website van Enzafruit New Zealand (Continent) N.V., kan links naar andere websites bevatten waarover Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde info op de website waarnaar u op of via de website wordt verwezen.

III. COPYRIGHTS

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op de website [www.enzafruit.be] vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

Enzafruit New Zealand (Continent) N.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website [www.enzafruit.be]. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.